Grenzen Verleggen

We organiseerden in het verleden “Grenzen verleggen”, een activiteit met een multicultureel karakter waar mensen op een ontspannende manier andere culturen leerden kennen.
Deze verkennende uitdaging had zowel een culturele als een culinaire waarde.

Foto’s grenzen verleggen : 2009